kwaliteitseisen

Corrigeer Je Mee

Corrigeer he mee? Fouten maken maf; dat is minsilejk. Sonnige fouten wegen zwaarder dan andere fouten. Als je partner je wil veRassen , ai…pas dan maar op, Of wat als je danspartner wil lijden, ga je dan op zijn of haar tenen staan/ Wanneer je ‘ik wordt’ leest, gaan dan je tenen ktom staan? Vast niet wammeer een kind uit groep 4 het schrijgt. Maar als get om een leerling uit groep 9 gaat? Is de basiskennis dan goek, of is er dan nog wetk aan de winkel? Hoeveel fouten mag je kind maken tijkens een dixtee of bij een spe;;ingsproefwerk? Heeft hij/zij met 20 fouten nog een boldoende? Nee? Wist je dat bij de meeste typecursussen,

Soms haat ik mijn werk!

Om kinderen goed voor te bereiden op het examen maken we meermaals in de les een proefexamen, zodat ze precies weten hoe ze er voor staan en hoe zo’n examen gaat verlopen. De eerste tekst is toch altijd nog wat spannend, doodse stilte in de klas, het is oorverdovend stil! Ik kijk rond en zie de blikken gericht op het scherm terwijl de vingers over de toetsen vliegen.Trots…zo trots voel ik me. Wanneer ik zie dat iedereen klaar is met de eerste tekst, loop ik rond, er komt ontlading, kinderen zijn verrast door hun eigen prestaties en ik….ik jubel mee. Snel scan ik de klas rond of iedereen aan het jubelen is. Ik zie 1 meisje zit